Algemene voorwaarden

Taxidermy.nl

Dora Tamanaplein 71A
1074 JL Amsterdam

Telefoonnummer:: +31 06 24 55 66 33
E-mailadres: info@taxidermy.nl

KvK-nummer: 343 23 736
Btw-identificatienummer: NL002107895B84

INGbank: 6101794
IBAN: NL06 INGB 0006 1017 94
BIC: INGBNL2A

1. Algemeen

1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.

3. Verzendkosten
Voor verzending van de artikelen binnen Nederland brengt Taxidermy.nl portokosten in rekening tenzij anders vermeld. Voor verzending naar het buitenland neem s.v.p.contact op voor kosten.

4. Betaling

4.1 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten.

4.2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen middels een overschrijving via bankrekening of iDEAL. De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Taxidermy.nl de bestelde artikelen voor u. Mocht Taxidermy.nl de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.

5. Levering

5.1 Alle artikelen worden binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij de postkantoor. Wij verzenden alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag.

5.2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij postkantoor binnen 7 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.

5.3 Post wordt in de regel de volgende dag bezorgd, mits het afleveradres binnen Nederland is.

5.4 Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien Taxidermy.nl op uw bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.

5.5 Taxidermy.nl is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door postbezorger.

6. Het herroepingsrecht

6.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te herroepen.

6.2 Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

6.3 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

6.4 Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

6.5 Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

6.6 Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen via info@taxidermy.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

6.7 Er wordt niet teruggenomen of geruild indien:
• u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
• bouwplaten zijn uitgeknipt of zijn beschadigd
• speciale bestelling in opdracht is gemaakt (alle vlinders die voor u zijn ingelijst vallen ook hieronder)

6.8 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen, zal Taxidermy.nl op haar kosten zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen.

6.9 Terugbetaling. In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 25 zullen bedragen.

6.10 geschillencommissie
U kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. Aansprakelijkheid

7.1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.

7.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Taxidermy.nl kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Taxidermy.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

7.3 Taxidermy.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Taxidermy.nl zo spoedig mogelijk worden aangepast.

7.4 Taxidermy.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Taxidermy.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Taxidermy.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Taxidermy.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Vragen
Taxidermy.nl streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Taxidermy.nl, dan wordt Taxidermy.nl daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht.

11. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Taxidermy.nl.



(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2009 - 2024 Taxidermy.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel